Starfsstöðvar

Samhjálp

Samhjálp rekur meðferðarheimili fyrir 30 einstaklinga. Áfanga- og stuðningsheimili. Kaffistofu fyrir þá sem minna mega sín. Að staðaldri eru um 80 manns í langtímaúrræði á vegum Samhjálpar á hverjum degi.

Eftirtalin úrræði eru á vegum Samhjálpar. Meðferðaheimilið Hlaðgerðarkot; Kaffistofan, Borgartúni 1a; áfangaheimilin Brú og Spor; stuðningsheimilin á Miklubraut og Nýbýlavegi.

Skrifstofa Samhjálpar

Skrifstofa Samhjálpar er í Hlíðasmára 14 í Kópavogi. Opið er alla virka daga frá kl. 10-15. Við erum í hverfinu fyrir ofan Smáralind. Samgöngur eru greiðar til okkar úr öllum áttum. Fyrir þá sem nota almenningsvagna þá stoppar leið 24 rétt hjá okkur. Um 5 mínútna ganga er frá stoppistöð til okkar.

Auk skrifstofu er til húsa símaver Samhjálpar. Við hvetjum áhugasama til að líta við hjá okkur og kynna sér starfið. Hjá okkur er alltaf heitt á könnunni og við bjóðum gesti velkomna.

Hlaðgerðarkot

Meðferðarheimilið Hlaðgerðarkot í Mosfellsdal, elsta nústarfandi meðferðarheimili landsins. Hægt er að hringja og skrá sig í meðferð í síma 566-6148.

Hlaðgerðarkot hefur verið starfrækt frá árinu 1974. Við getum tekið á móti 30 einstaklingum, 20 körlum og 10 konum. Hjá okkur er að staðaldri biðlisti. Í Hlaðgerðarkoti er ekki boðið upp á afeitrun/niðurtröppun. Þeir sem þurfa á slíkri þjónustu að halda, er bent á Landspítalann, deild 32a eða sjúkrahúsið Vog. Meðferðin í Hlaðgerðarkoti tekur þrjá mánuði, en einstaklingar geta dvalið lengur ef þurfa þykir samkvæmt nánara samkomulagi. Fjölmargir einstaklingar hafa farið í gegnum áfengis-og vímuefnameðferð í Hlaðgerðarkoti með góðum árangri. Um helmingur þeirra sem innritast í meðferð eru á aldrinum 18-39 ára. Ásókn eftir að komast að í Hlaðgerðarkot hefur aukist á liðnum árum og biðlistinn lengst.

Kaffistofa Samhjálpar

Kaffistofa Samhjálpar er í Borgartúni 1a, og er opin alla virka daga frá kl. 10 - 14, um helgar 11 - 14 og hátíðir 11 - 13 en þar er boðið upp á morgunkaffi, meðlæti og heita máltíð í hádeginu, alla daga ársins, helgar jafnt sem helgidaga. Um 67 þúsund máltíðir eru gefnar á Kaffistofunni á hverju ári. Því miður er það svo að þótt betur ári nú í þjóðfélaginu hefur ekki dregið úr aðsókn á Kaffistofuna eins og ef til vill mætti búast við. Þvert á móti hefur aðsóknin aukist og hefur þörfin sjaldan verið meiri. Til okkar leitar umkomulaust og fátækt fólk, ýmist vegna andlegra eða líkamlegra veikinda eða félagslegrar einangrunar. Öll eiga þau það sameiginlegt að búa við mjög erfiðar félagslegar aðstæður. Við hjá Samhjálp veitum þessum einstaklingum morgunmat og heita máltíð í hádeginu. Um hátíðir eins og páska og jól veitum við hátíðarmáltíðir. 

Þeir sem vilja styrkja Kaffistofu Samhjálpar með matargjöfum geta haft samband við okkur með því að senda póst á samhjalp@samhjalp.is eða að hafa samband í síma 854-8307.

Áfangaheimilið Spor 

Einbýlishús með 4 herbergjum, fyrir karlmenn.

Á Spori, eru herbergi með sameiginlegri eldhús- og baðaðstöðu. Áfangaheimilið er hugsað fyrir þá sem eru nýkomnir úr langtíma áfengis- og vímuefnameðferð og eiga ekki í önnur hús að venda.

Strangar kröfur eru gerðar til umsækjenda varðandi þátttöku í eftirmeðferðarstarfi. Boðið er upp á fundi og einkaviðtöl miðað við þarfir hvers og eins. Dvalargjald er greitt fyrirfram og í upphafi er greitt tryggingargjald.
Umsjónarmaður Sporsins er Ragnheiður Björg Svavarsdóttir. Umsókn og fyrirspurnir sendist á netfangið: afangaheimili@samhjalp.is.

Áfangaheimilið Brú

Einstaklingsíbúðir

Á áfangaheimilinu Brú, Höfðabakka 1, 110 Reykjavík, eru 19 einstaklingsíbúðir. Til þess að komast að á Brú þurfa umsækjendur að hafa lokið langtímameðferð. Almenna reglan er sú að fólk nýkomið úr áfengis- og vímuefnameðferð dvelji á áfangahúsinu Spori fyrstu mánuðina. Alla jafna er fólk nýkomið úr meðferð ekki innritað beint á Brú. Á meðan á dvölinni stendur þurfa íbúar að sækja um nám, vinnu eða nýta sér stuðningsnet sem í boði eru.

Markmið þeirrar félagslegu aðhlynningar sem veitt er á áfangaheimilinu er að gera skjólstæðingum kleift að temja sér nýja lífshætti og varanlegt bindindi á eigin ábyrgð. Íbúum er skylt að sækja AA fundi og þá fundi og viðtöl sem eru á vegum Samhjálpar. Samanlagður dvalartími í áfangahúsum Samhjálpar eru tvö ár. Mikilvægt er fyrir íbúa að huga tímanlega að framtíðarlausn í húsnæðismálum sínum.

Umsókn og fyrirspurnir sendist á netfangið: bru@samhjalp.is.

Áfanga- og stuðningsheimilið M18

Stuðningsheimili fyrir 8 karlmenn

Áfanga- og stuðningsheimilið að Miklubraut 18 er rekið í samvinnu við Félagsþjónustuna í Reykjavík og er heimili fyrir heimilislausa Reykvíkinga. Á heimilinu eru 7 rúmgóð einstaklingsherbergi og ein einstaklingsíbúð. Önnur aðstaða er sameiginleg. Heimilið er nokkurskonar áfangaheimili en með miklum stuðningi. Heimilismenn eru í virku sambandi við félagsráðgjafa á vegum borgarinnar. Ásamt því á yfirmaður reglulega fundi og einkaviðtöl við heimilismenn. Markmiðið með heimilinu er að styðja einstaklingana til að ná tökum á lífi sínu og komast aftur út í daglegt líf.

Áfanga- og stuðningsheimilið Nýbýlavegi 30

í Kópavogi er rekið fyrir velferðarsvið Kópavogs og er kynjaskipt.

Þar eru 8 rúmgóð einstaklingsherbergi. Önnur aðstaða er sameiginleg. Heimilismenn eru í virku sambandi við félagsráðgjafa á vegum Kópavogsbæjar, ásamt því að yfirmaður og starfsmenn heimilisins eiga reglulega fundi og einkaviðtöl við heimilismenn. Markmiðið með heimilinu er að styðja einstaklingana til að ná tökum á lífi sínu og komast aftur út í daglegt líf.

Nytjamarkaður Samhjálpar

Nytjamarkaður Samhjálpar er í Ármúla 11, 108 Reykjavík. 

Hann er opinn alla virka daga kl. 11-18 og á laugardögum frá kl. 13-15. Tekið er á móti gjöfum á sama tíma. 

Hægt er að hringja í síma 842-2030 fyrir nánari upplýsingar. 

 Facebook síða NYtjamarkaðarins 

Allur ágóði af sölunni rennur til viðamikils starfs Samhjálpar.

Á Nytjamarkaðnum kennir ýmissa grasa. Við leggjum áherslu á fatnað og smærri hluti. Hjá okkur er gott úrval af fatnaði og skóm, jafnt fyrir börn og fullorðna, bæði notað og nýtt. Einnig höfum við á boðstólum ýmislegt til heimilisins, sem og úrval af bókum og tímaritum. Líttu við, sjón er sögu ríkari!

Fjáröflun

Samhjálp reiðir sig á stuðning og velvilja einstaklinga, stofnana og fyrirtækja.

Í Hlíðasmára 14, er rekið símaver. Tilgangur þess er að afla fjár til reksturs samtakanna. Allan ársins hring sinnir símaverið hinum ýmsu fjáröflunarverkefnum og fer hluti af vinnslu Samhjálparblaðsins einnig þar fram. Blaðið kemur út þrisvar á ári. 

http://vefblod.isafold.is:88/samhjalp